Seznam strateških in programskih dokumentov

- Letno poročilo 2022

- Letni delovni načrt 2023

- Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta 2021/2022

Letno poročilo 2021

Letni delovni načrt 2021/2022

Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta 2020/2021

- Letno poročilo 2020

Letni delovni načrt 2020/21

- Letno poročilo za leto 2019

Letni delovni načrt 2019/2020

- Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta 2018/2019

- Letni delovni načrt 2018/2019

- Potrditev letnega delovnega načrta 2018/2019

- Letno poročilo 2018

- Potrditev letnega poročila 2018

- Realizacija delovnega načrta 2017/2018

- Potrditev realizacije delovnega načrta 2017/2018

- Letno poročilo 2017

- Letni delovni načrt 2017/18

Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta 2016/17

- Letno poročilo 2016

- Letni delovni načrt 2016/2017

Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta 2015/2016

- Letno poročilo 2015

- Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta 2014/2015

- Letni delovni načrt 2015/16

- Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih za leto 2014

- Letni delovni načrt 2014/15

- Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta 2013/14

- Letni delovni načrt 2013/14

- Poslovno poročilo za leto 2013

- Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta 2012/13

Poslovno poročilo za leto 2012

Letni delovni načrt za šolsko leto 2012/2013

Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2011/2012

Letni delovni načrt za šolsko leto 2011/2012

Poslovno poročilo za leto 2011

Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2010/2011

Letni delovni načrt za šolsko leto 2009/2010

Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2008/2009

Povzetek letnega delovnega načrta 2008/2009

Povzetek letnega poročila 2007/2008