2.i Seznam evidenc, s katerimi organ upravlja

1.
Evidenca vpisanih in vključenih otrok
Normativna podlaga: 44. člen Zakona o vrtcih

Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur
2. 
Ime evidence: Evidenca plačil staršev
Normativna podlaga: 45. člen Zakona o vrtcih

Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca ni javno dostopna
3. 
Ime evidence: Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oz. pomoč
Normativna podlaga: 46. člen Zakona o vrtcih

Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca ni javno dostopna
4. 
Ime evidence: Evidenca oseb, ki občasno varujejo otroke na domu
Normativna podlaga: 24. člen Zakona o vrtcih

Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur
5. 
Ime evidence: Evidenca upravičencev do sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna.
Normativna podlaga: 46.a člen Zakona o vrtcih

Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca ni javno dostopna
6. 
Ime evidence: Število zagotovljenih mest
Normativna podlaga: 20. člen Zakona o vrtcih

Opis in pogoji dostopa do evidence: Ministrstvo za šolstvo in šport je na podlagi 20.d člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-D) vzpostavilo informacijsko točko o stanju kapacitet v vrtcih na celotnem območju države. Evidenca je javno dostopna - Pravilnik o posredovanju podatkov o stanju kapacitet v vrtcih

7. 
Ime evidence: Število prostih mest v vrtcu
Normativna podlaga: 20. člen Zakona o vrtcih

Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur
8.
Ime evidence: Predvidena čakalna doba, od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca.
Normativna podlaga: 20. člen Zakona o vrtcih

Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur
9. 
Ime evidence: Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih

Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur
10. 
Ime evidence: Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih
Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih

Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur