Zapisnik sestanka Sveta staršev Vrtca Zagorje ob Savi 23.11.2016