1. 
Ime evidence: Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest

Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih

Opis in pogoji dostopa do evidence: -

Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur

2. 

Ime evidence: Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih

Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih

Opis in pogoji dostopa do evidence: 

Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur

3. 
Ime evidence: Evidenca o stroških dela

Normativna podlaga: Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, 16. člen

Opis in pogoji dostopa do evidence: 

Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur

4. 
Ime evidence: Evidenca o zaposlenih delavcih

Normativna podlaga: Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, 16. člen

Opis in pogoji dostopa do evidence: 

Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur