Cene materialnih stroškov za posredovanja informacij javnega značaja (v ceno ni vključen DDV):

 1. ena stran fotokopije formata A4 0,06 eura,
 2. ena stran fotokopije formata A3 0,13 eura,
 3. ena stran fotokopije večjega formata 1,25 eura,
 4. ena stran barvne fotokopije formata A4 0,63 eura,
 5. ena stran barvne fotokopije formata A3 1,25 eura,
 6. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
 8. elektronski zapis na eni disketi 1,25 eura,
 9. posnetek na eni videokaseti 4,17 eura,
 10. posnetek na eni avdio kaseti 2,09 eura,
 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 0,13 eura,
 12. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 1,25 eura,
 13. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
 14. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,13 eura,
 15. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen, prav tako je brezplačno telefonsko posredovanje informacij, posredovanje informacij po elektronski pošti in posredovanje informacij s pomočjo telefaksa, ki skupaj ne presegajo petih strani.

Prosilec za dostop do informacije javnega značaja je oproščen plačila materialnih stroškov, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis itd.), če ti ne presegajo zneska 10 EUR (z vključenim DDV) razen, kadar organ zaračuna materialne stroške posredovanja informacij skupaj s ceno ponovne uporabe.

V kolikor stroški posredovanja informacij presegajo 83,46 EUR (z vključenim DDV), se lahko zahteva vnaprejšnji polog. Po posredovanju informacij se obračunajo dejansko nastali stroški in prosilcu se izda račun. Če polog presega dejanske materialne stroške, organ prosilcu ob posredovanju informacije vrne presežni znesek. Organ lahko določi, da mora prosilec plačati stroške posredovanja informacij najkasneje v petnajstih dneh od prejema računa ali zahtevka za položitev pologa. 

Pridobivanje informacij javnega značaja za pridobitne namene se zaračuna. Cena ponovne uporabe informacij javnega značaja v pridobitne namene se določi v skladu z 22. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Stroškovnik je sestavljen na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005 z dne 12.08.2005) ter Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 119/2007 z dne 24.12.2007).