Zakon o glasbenih šolah

Pravilnik o obrazcih javnih listin v glasbeni šoli

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov v glasbenih šolah

Pravilnik o izvajanju pouka v glasbenih šolah

Pravilnik o publikaciji o glasbeni šoli

Pravilnik o šolskem koledarju za glasbene šole

Pravilnik o šolskem redu za glasbene šole

Pravilnik o šolski dokumentaciji v glasbenih šolah

Pravilnik o spremembah Pravilnika o šolskem koledarju za glasbene šole