1. 
Ime evidence: Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur
2. 
Ime evidence: Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih
Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih
Opis in pogoji dostopa do evidence: 
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur

3.
Ime evidence: Evidenca o prijavljenih kandidatih za sprejem
Normativna podlaga: 53. člen Pravilnika o bivanju v dijaških domovih
Opis in pogoji dostopa do evidence: 
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur

4.
Ime evidence: Evidenca o sprejetih kandidatih
Normativna podlaga: 53. člen Pravilnika o bivanju v dijaških domovih
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur

5.
Ime evidence: Osebni list dijaka
Normativna podlaga: 53. člen Pravilnika o bivanju v dijaških domovih
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca ni javno dostopna