Odlok o ustanovitvi javnega zavoda - Vrtec morje Lucija

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda vrtec Morje Lucija

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda - Vrtec morje Lucija - neuradno prečiščeno besedilo