Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kidričevo

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kidričevo

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Borisa Kidriča Kidričevo