Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Dr. France Prešeren

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Dr. France Prešeren

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca dr. France Prešeren