Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje

Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje

Sklep o določitvi šolskih okolišev osnovnih šol na območju Mestne občine Celje