Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda “Osnovna šola Stari trg ob Kolpi"

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka  o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda “Osnovna šola Stari trg ob Kolpi”

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Stari trg ob Kolpi«

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Stari trg ob Kolpi«