Pravilnik o posredovanju muzejskega in drugega gradiva, opreme in storitev

Čitalniški red arhivske čitalnice Gornjesavskega muzeja Jesenice

Pravilnik o varstvu muzejskega in dokumentarnega gradiva