Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi vzgojno-varstvenega zavoda »Vrtec Radenci« (2009)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Radenci - Radenski mehurčki (2007)

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Radenci (2000)

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno - varstvenega zavoda Vrtec Radenci (1997)