Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Trbovlje (25. točka, stran 57-67)

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno - varstvenega zavoda Vrtec Trbovlje - neuradno prečiščeno besedilo (2016)

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda vrtec Trbovlje

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno - varstvenega zavoda Vrtec Trbovlje

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega Zavoda Vrtec Trbovlje - neuradno prečiščeno besedilo (2010)

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega Zavoda Vrtec Trbovlje 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Trbovlje