Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda »Vrtec Urša«

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda "Vrtec Urša"

Odlok o ustanovitvi vzgojnovarstvenega zavoda "Vrtec Urša" (str. 10)

Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenenga zavoda "Vrtec Urša" (str. 47)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenenga zavoda Vrtec Urša (str. 36)