Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica