Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Tržič

Sprememba odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Tržič

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Tržič