Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Murska Sobota